Bowling dětem

Bowling je hra opravdu pro každého. Společné sportování rodičů s dětmi navíc velmi příznivě ovlivňuje rodinné vztahy, učí děti rozvíjet mechaniku pohybu a cit pro „fair-play“

Naše dráhy jsou vybavené automatickými mantinely (bumpery), které jsou vhodné nejen pro Vaše děti, ale i pro začínající dospělé hráče.

 Hlavní úlohou mantinelů je zabránit hodu do žlábku a dovést tak kouli ke kuželkám. Tím vším se zvýší úspěšnost celého hodu a Vaše dítě tak nebude zklamané ze špatných výsledků.

Mantinely se dají nastavit pro každého hráče individuálně, v průběhu hry pak probíhá automaticky.

 Takto upravený bowling je vhodný pro děti již od 6 – ti let. Děti musí být vždy v doprovodu rodičů, kteří dohlížejí na jejich bezpečnost. Rodiče dětem vybírají koule. Není vhodné toto nechávat na dětech, protože hrozí nebezpečí přiklepnutí prstíků druhou přijíždějící koulí v odběrači.

Vhodnou obuví je jakákoli čistá sálová obuv se světlou podrážkou.

Dětem jsou vyhrazené všechny soboty a neděle, kdy je v celém baru zákaz kouření až do 18 hodin.

 Na přání rádi připravíme dětské narozeninové oslavy a párty, včetně vhodného občerstvení, nápojů a programu.

Nabídka pro školy - zajistíme proškolení vašich lektorů tak, aby byli schopní vést sami bowlingové lekce. Bowling bude atratktivní doplňek i náhrada klasické tělesné výchovy. Hodiny lze rezervovat po vzájemné dohodě kdykoli v dopoledních hodinách. Bowling pro skupiny školních dětí je vhodný pro děti od 2. třídy základních škol.