Pravidla bowlingu

PRAVIDLA HRY

Hra v bowlingu se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních devíti částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje. V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že zahrál STRIKE nebo SPARE, jinak pouze dvě vypuštění.

STRIKE = 100% zásah jedním hodem
Strike je proveden, pokud je shozena celá sada 10-ti kuželek při prvním vypuštění. Takový hod je označen jako X (strike) v malém levém horním čtverci tabulky. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.

DOUBLE
Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

TRIPLE
Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení nahrání maximálních 300 bodů musí hráč zahrát 12 striků za sebou = Perfect Game

SPARE = 100% zásah po dvou kolech
Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním vypuštění jsou při druhém vypuštění doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu tabulky. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.

NEDOHOZ
Nedohoz se nazývá situace, kdy hráč během dvou hodů framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvoří split.

SPLIT
Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zůstanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále:
1. je poražena nejméně jedna kuželka mezi dvěma či více stojícími kuželkami, např. 7-9 či 3-10
2. je poražena nejméně jedna kuželka těsně před dvěma či více stojícími kuželkami, např. 5-6.
Poznámka: split se zpravidla označuje ([]).

Framy a hry
Jedna hra je sestavena z 10 frejmů. Na začátku každého frejmu se hráč snaží srazit všech 10 kuželek.
Pokud je úspěšný, výsledek je STRIKE a končí frejm. Když po prvním hodu ještě některé kuželky stojí, háže se druhý pokus (dohoz). Pokud jsou pak i ostatní kuželky sraženy, výsledek je SPARE. Když však 1 nebo více kuželek zůstává stát i po druhém hodu, výsledkem je nedohozený frejm. Hráči se připisuje pouze počet padlých kuželek. 


Začínáme s bowlingem aneb jak se to hraje

Co vlastně k rovinovému bowlingu s kamarády potřebujete? Určitě boty,  nejlépe vlastní kouli a tašku na ni. Tohle je základní výbava, je to hygieničtější a měly by se zároveň zlepšit vaše výkony.

Proč? Když si zakoupíte svou vlastní kouli, necháte si vyvrtat otvory na prsty přesně na míru. Tím se vlastně odlehčí váha koule, už totiž nebudete muset používat tolik síly pro její udržení.

Důležité je vybrat správnou tíhu koule, samozřejmě s přihlédnutím k fyzickým dispozicím

Vyberte si takovou kouli, kterou můžete pohodlně a uvolněně rozhoupat vzad a vpřed. 
Pokud Vám koule zvrátí zápěstí dozadu nebo zapříčiní pokles ramen během rozmachu, je pro Vás koule příliš těžká. Pokud jste schopni ji řídit pouze silou své ruky, je pro Vás příliš lehká.


Držení koule
Klasické držení - standartní kouli se 3 otvory držíme dvěma vsunutými prsty a palcem ruky. Prsty by měly být ponořeny do koule po druhý kloub, palec celý. Vrchní prsty leží volně přes vršek koule a dlaň by se měla volně dotýkat povrchu koule. 


Postoj
Pokud se projdete po rozběhové části dráhy, všimnete si dvou řad vyznačených bodů. Zadní řada značí vzdálenost 15 stop od faulové čáry, zatímco ta odlehlejší řada bodů je 12 stop daleko. Tyto body jsou vašimi největšími pomocníky při vyměřování vaší výchozí pozice. 
Děti potřebují stát blíže k faulové čáře než dospělí, protože jejich kroky jsou kratší. Také pro začínající hráče jakékoliv výšky bude nejspíš výhodnější kratší rozběhová dráha. Po získání určité jistoty a zkušeností se mohou rozhodnout pro delší vzdálenost. 
Ať už zvolíte jakoukoliv výchozí vzdálenost je nutné, aby váš poslední krok končil těsně před faulovou čárou, ale zase ne tak blízko, abyste riskovali její přešlápnutí.


Rozmach, kroky a souhra
Rozmach - pokud uchopíte poměrně těžký předmět jakým je bowlingová koule a zkusíte si pohyb hodu, poznáte, že tento pohyb vyžaduje svůj vlastní rytmus. 
Jedná se vlastně o kyvadlo. Právě to je podstatou dobrého a důsledného rozmachu. Pokud ho hráči nezvládnou, těžko dostanou kouli vůbec na dráhu. Co se týče váhy, vyberte si takovou kouli, kterou můžete pohodlně a uvolněně rozhoupat vzad a vpřed. 
Pokud Vám koule zvrátí zápěstí dozadu nebo zapříčiní pokles ramen během rozmachu, je pro Vás koule příliš těžká. Pokud jste schopni ji řídit pouze silou své ruky, je pro Vás příliš lehká. 


Zaměřování cíle a strategie

Možná jste až doteď nevěděli, jak využít šipky, které jsou na začátku každé bowlingové dráhy. Mají velmi důležitou úlohu: podle nich při hře míříte. Vzdálenost mezi jednotlivými šipkami je pět parket. Pravák šipky počítá vždy zprava, levák zleva.

Je zde 7 šipek. Prostřední je umístěna přímo ve středu dráhy, v jedné čáře s hlavní kuželkou. Stejně i ostatní šipky jsou svázány s určitými kuželkami. Pomohou nám i značky na rozběhové dráze, které jsou vyznačeny přímo naproti šipkám. Dráha, kterou jste pro svou kouli určili, ovlivňuje místo vašeho postoje a zaměřovaný bod. 
Nastavení provádíme úpravou výchozí pozice. Při zaměřování nám pomohou puntíky a šipky. Po každém zásahu vyhodnoťte správnost zaměřování a určete, jak by mělo být změněno.